අපගේ දැක්ම

"පරිපූර්ණ උද්‍යානයක් ගොඩනැංවීම"

අපගේ මෙහෙවර

අපි සමාජීය හා පාරිසරික වශයෙන් වගකිවයුතු ආයතනයක් වන අතර, උද්‍යාන නිර්මාණ කළාවේ මූලධර්ම මෙන්ම දේශගුණික සහ භූමියේ විශමතාවයන්ට ගැලපෙන අයුරින් අපගේ සේවා ලාභීන් වෙත ස්වභාවිකත්වයෙන් පිරි උද්‍යාන අලංකරණ සේවාවක් ඉතාමත් නිර්මානශීලීව හා විද්‍යාත්මකව ලබාදීම.

අපි ගැන

උද්‍යාන අලංකරණ ක්ෂේත්‍රය තුළ වඩාත් සුහදශීලී, විශ්වාසවන්ත මෙන්ම ගුණාත්මක සේවාාවක් ලබාදීම වෙනුවෙන් කැපවූ Vision Landscaping Services උසස් සේවාදායක ආයතනයකි.

අප ආයතනයේ නිර්මාණකරු "ක්‍රීශාන්ත දේශප්‍රිය" 2007 වන විට සිය විෂය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් අධ්‍යාපණයක් පේරාදෙණිය උද්භිත උද්‍යානයෙන් සහ තවත් ආයතනවලින් සම්පූර්ණකර ඒවායින් ලබාගත් ප්‍රායෝගික සහ න්‍යායාත්මක දැනුම සමඟ සිය අදහස් සංකලනය කරමින් වසර 13 කට අධික කාලයක් පුරා උද්‍යාන නිර්මාණකරණයේ වෘත්තීය නිපුණත්වය සේවාලාභින් වෙත පිරිනමමින් ක්ෂේත්‍රෙයේ විශිෂ්ඨයෙක් ලෙස කීර්තියක් උසුලයි.

නිර්මාණය කරන්නට යෙදෙන නිවස වටපිටාව අයත් පරිසරය පිළිබද අප ලබා ගන්නා අවබෝධයත් සේවාලාභියාගේ රුචිකත්වයත් සැළකිල්ලට ගනිමින් භූ දර්ශණයේ ප්‍රමාණය, පාරිසරක ගුණය සහ හරය රැකගත හැකි උද්‍යාන නිර්මාණයක් නිවැසියන් වෙත ලබා දීම අපගේ අභිලාෂයයි.